079 293 98 56 info@bg.mb-therapeute.ch

РЕЙКИ

Рейки”Универсална Жизнена Енергия”

Рейки е форма на алтернативна медицина, разработена през първата  половина на 20 век от Д-р.Микао Усуи в Япония .

РЕЙ  „Енергия в своето непроявено състояние: Дух”

КИ  „Енергия която се проявява в материята и физическото тяло на хора, животни и растения: Живот”

Рейки е техника за енергийно лечение, с коиято практикуващия канализира и предава лечебната епергия върху тялото на пациента чрез полагане на ръце и активиране естествения процес на изцеление.Практикуващия е само канал и не използва никаква физическа  манипулация.Той оставя енергията просто да тече,като пречиства и хармонизира човек на всички нива от неговото същество:физическо,умствено,емоционално и духовно.Енергията се насочва към зоните, които се нуждаят от нея.

Рейки се обръща към всеки човек желаещ да се възползва от тази сила. Универсалната Жизнена Енергия е безгранична, тя е достъпна за всеки желаещ да се отвори за нея ,независимо неговата религия,пол и възраст.

Лечебната  система Рейки

Препоръчва се  получаването на 4 Рейки сеанса за отстраняване на даден проблем.Тези 4 сеанса са разпределени или в 4 последователни дни , или в 4 седмици по една процедура на седмица.

Системата Рейки е призната от Здравните осигурителни каси на страни като Швейцария, Германия и е използвана в болниците на Канада и САЩ.

5те Рейки принципа

Точно днес, не се тревожи !

Точно днес ,не се гневи!

Точно днес бъди благодарен за щастието си, почитай родителите си, учителите си и по-възрастните!

Точно днес , живей живота си честно!

Точно днес, уважавай живота около теб във всичките му форми!